ផលប្រយោជន៍នៃភាវបច្ចេកវិទ្យា (Biotechnology)

Protection of the environment: Scientists have made some foods, such as papayas and potatoes, more resistant to disease. These crops need less chemical spray to protect them from harmful insects or viruses, which is better for water and wildlife. Other crops are protected from herbicides that are used to control weeds, thus allowing farmers to conserve soil by tilling the ground less often.

Greater Crop Yields: Farmers can use biotechnology to help plants survive, warding off insects and better tolerance to herbicides. This allows a better harvest from these hardier plants.

Better Tasting, Fresher Foods: Sweeter peppers and tomatoes that ripen more slowly are examples of how biotechnology can produce fresher and better tasting food.

Grow more food on less land: By the year 2050, the earth’s population is estimated to be nine billion people. Using biotechnology, farmers can produce more crops on the land they already have. This way, countries do not have to devote more land to farming. In turn, developing countries can benefit most, since they will have the largest population growth.

Keep food safe to eat: Scientists can more accurately find unwanted viruses and bacteria that may be present in food. This will cause an even lower risk of food-borne illnesses. Some types of fungus, which can be found in corn, release substances that can harm animals that eat them. These substances are already regulated in the United States, and biotechnology provides another tool that can help further reduce the amount of these substances in corn.

New food varieties: Biotechnology can extend advances in cross-breeding, allowing for new food varieties. For example, seedless melons and mini avocadoes. Farmers can also develop food with better flavor and a better nutrient profile.

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: